• معرفی هیات مدیره
   • انجمن مباحثه
   •  
    هیات مدیره

     

    نام و نام خانوادگی سمت شاخه فعالیت  عکس
     سعید سجودی رئیس هیات مدیره فروشگاه
    پوریا بایرامی  نایب رییس اول شرکت  
     احمد قاسمی زاد  ناییب رییس دوم شرکت    
    محمدحسین عبدالله پور دبیر سازمان شرکت  
    پرویز نژادی خزانه دار شرکت  
    هادی صعودی عضو هیات مدیره کارشناس  
    تورج آذین عضو هیات مدیره شرکت  
     عطا صالح نمدی  عضو هیات مدیره کارشناس  
    بابک صمدی عیسی لو  عضو هیات مدیره شرکت  
    امید قیاسی  بازرس شرکت  
    اعظم عباس قلی زاده عضو هیت مدیره کارشناس  
    اشرفی  کارشناس دبیرخانه کارشناس  

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان غربی می باشد.
مجری: پورتال سامان