•  
    جستجوی پیشرفته
    کد عضویت :
    عنوان :
      نوع جستجو: 
    نام کامل    نام شرکت    شناسه ملی فروشگاه    مدیر    شناسه ملی شرکت    کد عضویت    
    نوع عضویت :
     
   •  
    نتایج جستجو
    ردیف کد عضویت نام کامل مدیر شهر تاریخ انقضای عضویت وضعیت اعتبار
    0 44010242 توسعه نگار آهار مرتضی ملکی شبیلوئی میاندوآب 1398/11/23 منقضی شده
    1 44010254 تکین تجارت بارمان هوشمند حسین جلیلوند ارومیه 1399/06/31
    2 44010255 پیشرو توسعه فناوری مانا منطقه آزاد ماکو سیدامین سیدی ماکو 1399/08/12
    3 44010228 ارقام پردازان نرم افزار تبیان فرید محمدی علی آبادی ارومیه 1398/12/13
    4 44010074 اطلس شبکه پژواک کیومرث زینال زاده 1393/12/07 منقضی شده
    5 44010085 ایده پردازان مقیاس گستر ابراهیم رسول زاده تکاب 1395/02/18 منقضی شده
    6 44010238 بهین فناوران آرکا منطقه آزاد ماکو میلاد سلمانی ماکو 1399/09/07
    7 44020084 پویا پرداز رضا محسن زاده ارومیه // منقضی شده
    8 44010232 تعاونی فن آوری اطلاعات و کسب و کار امید آذربایجان غربی میر علی ریحانی ارومیه 1399/04/02
    9 44010231 خدمات جامع آوای ارتباطات نوین خاورمیانه مهدی جامی ارومیه 1399/03/21
    10 44010106 سرو سفید پرتو هادی جوانمرد ارومیه 1398/08/21 منقضی شده
    11 44010239 فناوران سکوهای اطلاعاتی آذربایجان نسیبه حیدری زاد ارومیه 1398/09/10 منقضی شده
    12 44010241 هوش فناور پدیده اورین سید مهدی سید حمزه خوی 1398/11/17 منقضی شده
    13 44010102 آتین ایمن سامانه رسا فزرین اورامی پور ارومیه 1396/11/11 منقضی شده
    14 44010247 فناوری آذر ایمن رستاک ارومیه لیلا هاشمی دانش ارومیه 1399/02/23
    15 44010008 آذر رقم پاشا وجدان تمر ارومیه 1396/05/13 منقضی شده
    16 44020232 فروشگاه آذر نصر سید غلامرضا نصراللهی ارومیه 1399/04/10
    17 44010046 آذر هوشمند سیستم احمد قاسمی زاد ارومیه 1399/02/04
    18 44010015 آذرخش میاندوآب تراب پیغامی ارومیه 1386/04/25 منقضی شده
    19 44020056 آذرصنعت رحمان حبیب زاده نوحیان ارومیه 1393/12/26 منقضی شده
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان غربی می باشد.
مجری: پورتال سامان